Doğu Perinçek – Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek

Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek Kitap Kapağı Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek
Doğu Perinçek
Kaynak Yayınları
136

Elinizdeki kitap, Orta Asya kavimlerinin tarihsel gelişmesi üzerine Türkiye'de tarihsel materyalist kavrayışla yapılan ilk çalışmadır ve daha sonraki araştırmaların yolunu açmıştır. Çalışmanın birinci amacı, Türk toplumunun uygarlığa geçiş serüvenini açıklamaktır. Kitap, öncelikle destanlar, yazıtlar gibi ilk kaynaklara dayanarak, Türklerin Orta Asya'da yaşadıkları iki bin yıllık sınıflaşma süreci sonunda, feodal devletler kurmanın eşiğine gelişlerini açıklamaktadır.

e-kitap indir